Paroda ,,Aleksandras Puškinas ir Lietuva"

Baltarusijos Respublikos Valstybiniame literatūriniame - memorialiniame

Jakubo Kolaso muziejuje

 

Lietuva atsimena ir gerbia didį baltarusių dainių – poetą ir prozaiką, baltarusių literatūros klasiką Jakubą Kolasą, turintį tiesioginių sąsajų su Vilniumi. Čia jis dirbo, čia, laikraštyje ,,Naša Dolia“ 1906m. pirmą kartą buvo išspausdintas jo eilėraštis ,,Rodnoi krai“ (,,Gimtasis kraštas“). 1911 - 1912m. poetas dažnai būdavo Pavilnyje, šalia Markučių dvaro, netoli dabartinio mūsų muziejaus, pas žmonos gimines.

1962 m. gruodžio mėnesį Literatūriniam A. Puškino muziejui buvo perduoti 35 vnt. eksponatų – J. Kolaso asmeninių daiktų – nuotraukų, paveikslų, baldų, skulptūrų, žvakidžių, knygų, ryšium su tuo, kad namas Pavilnyje buvo likviduotas. Visi šie eksponatai bei 1906 - 1908m. laikraščiai ,,Naša Niwa“ , ,,Naša Dolia“ rusų, lenkų, baltarusių kalbomis saugojami mūsų muziejaus fonduose.

Literatūriniame A. Puškino muziejuje ne kartą buvo įrengtos ekspozicijos, surengti literatūriniai vakarai, pasakojantys apie Jakubo Kolaso gyvenimo, kūrybos ir veiklos kelią. Mums brangūs lietuviški motyvai, kurie neretai pasitaiko dainiaus  kūryboje.

Šie metai – baltarusių literatūros klasiko Jakubo Kolaso jubiliejiniai metai – bus minimos 130-osios gimimo metinės. Valstybiniame  literatūriniame – memorialiniame Jakubo Kolaso muziejuje vyksta daug renginių, rudenį ruošiamasi iškilmingai paminėti šią sukaktį.

 2012 metų gegužės 24 d.  šiame muziejuje  Literatūrinis A. Puškino muziejus įrengė ir pristatė parodą ,,Aleksandras Puškinas ir Lietuva". Literatūrinio A. Puškino muziejaus vyr. fondų saugotoja Dainora Aukštakienė pristatydama parodą, papasakojo apie muziejuje saugomą Jakubo Kolaso memorijų kolekciją, pristatė muziejuje vykdomą veiklą, perskaitė žymių lietuvių poetų verstus Jakubo Kolaso eilėraščius.


atgal į Naujienas...

www.vilniausmuziejai.lt

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2012

© Literatūrinis A. Puškino muziejus, tekstas, fotografijos, 2012