Jokūbo Kolaso literatūrinio - memorialinio muziejaus
direktorė Zinaida Komarovskaja, Literatūrinio
A.Puškino muziejaus direktorė Tatjana Michniova,
Jokūbo Kolaso sūnus Michail Mickevič,
Litearūrinio A.Puškino muziejaus vyr. fondų
saugotoja Dainora Aukštakienė

Previous | Home | Next