XIV MOKSLEIVIŲ MENINĖS SAVIRAIŠKOS KONKURSAS “MANO ALEKSANDRAS PUŠKINAS”. Laureatų katalogas, 2014 m./09_2kat. Piesinys. Barte Barauskaite.Vilniaus Mykolo Birziskos gimnazija.jpg

Previous | Home | Next