XIV MOKSLEIVIŲ MENINĖS SAVIRAIŠKOS KONKURSAS “MANO ALEKSANDRAS PUŠKINAS”. Laureatų katalogas, 2014 m./11_1 kat. Rankdarbis. Kauno Vinco Baceviciaus pradine mokykla.Saule Lindziute.jpg

Previous | Home | Next