XIV MOKSLEIVIŲ MENINĖS SAVIRAIŠKOS KONKURSAS “MANO ALEKSANDRAS PUŠKINAS”. Laureatų katalogas, 2014 m./14_1 kat.Rankdarbis. Vilniaus Aleksandro Puskino vid.m-kla.Darja Vorobjova.jpg

Previous | Home | Next