Monikai Mironaitei - 100/Vladimiras Jefremovas 1990 m.
su sūnumi Jurgiu ir žmona (Monikos Mironaitės dukra)
Dagne Jakševičiūte

Previous | Home | Next