Monikai Mironaitei - 100/Monika Mironaitė, Rusų
dramos teatro spektaklis „Taifūnas“, 1958.11.16

Previous | Home | Next