Monikai Mironaitei - 100/Monika Mironaitė ir Juozas Baltušis savo bute,
1973 m.

Previous | Home | Next