Monikai Mironaitei - 100/Švenčiant Mironaitės 60-metį,
priekyje sėdi A. Škuidaitė, II eilė: Klimavičiūtė, J. Baltušis,
D. Jakševičiūtė, I. Sakalienė, V. Jurkūnas, III eilė: A. Pulikas,
Juozėnaitė, M. Mironaitė, L. Noreika, 1973 m.

Previous | Home | Next