Merkelį Račkauską prisimenant

 

1923m. gavome naują direktorių, mokslininką kalbininką Merkelį Račkauską. Pirmieji minėti mokytojai buvo dabartinės mokyklos užuomazgos steigėjai, o M.Račkauskas buvo pilnos gimnazijos kūrėjas ir organizatorius. Per dvejus metus (1925-1927m.), kol jį atėmė Kauno universitetas ir Aukštesniųjų mokyklų inspekcija, M.Račkauskas suorganizavo aukšto lygio klasikinę gimnaziją su sustiprintu lietuvių, lotynų, prancūzų ir vokiečių kalbų dėstymu. Nors jis buvo neaukšto ūgio, mes jj vadinome pedagogu milžinu. Jis sukomplektavo puikius mokytojų kadrus, praplėtė mokyklos patalpas ir dar labiau įkvėpė mums norą mokytis.

(Iš 1 -osios 1927m. laidos abituriento Albino Molio atsiminimų)