Merkelį Račkauską prisimenant

 

Kauno Valstybinio universiteto Istorijos-filologijos fakultetas anuomet stokojo ryškesnių asmenybių, Gal todėl prof. M. Račkauskas taip išsiskyrė iš bendradarbių ne tik moksliniu autoritetu (dar prieš karą buvo žinomas antikinių kalbų ir literatūros specialistas, išvertęs į lietuvių kalbą Platono "Dialogus", parengęs klasikinių sentencijų rinkinį), bet ir solidžiu amžiumi, pedagoginio darbo patirtimi. Studentų buvo mėgstamas už daugelį patrauklių asmens bruožų, ypač už paprastumą, demokratiškumą, žvalumą. Nesvetimas buvo ir humoro jausmas. Buvo tvarkingas, elegantiškas. „Dar prieškarinių laikų inteligentas..."-ne vienas pagalvodavome.

(Ištrauka iš rašytojo Alekso Baltrūno atsiminimų)