AUKOTI IR AUKOTIS

Vakaras Juozo Kojelio 100-osioms gimimo metinėms paminėti

 

2016 m. gruodžio 28 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje įvyko pirmasis renginių ciklo „Išeivijos šviesuoliai“ vakaras, skirtas publicistikos meistro Juozo Kojelio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Politikos ir kultūros apžvalgininkas Vidmantas Valiušaitis pristatė pranešimą „Gyvųjų skola Juozui Kojeliui“. Savo prisiminimais apie iškilią išeivijos asmenybę dalinosi Valdas Vasiliauskas. Šiame renginyje grojo vienas žymiausių Lietuvos bliuzmenų – Virgilijus Jutas. Vakaro programą užbaigė Svetlanos Gužauskienės režisuotas filmas „Aukoti ir aukotis“, dokumentiniais kadrais papildęs Juozo Kojelio asmenybės portretą.

Juozo Valiušaičio (Nr. 1–2), Vidmanto Valiušaičio (Nr. 8, 10, 12), Aldonos Katilienės (Nr. 11, 13), Vinco Krėvės muziejaus (Nr. 9) nuotraukos ir kadrai iš Svetlanos Gužauskienės filmo (Nr. 3–7).

1. Kvietimas

2. Publikacija spaudoje


3. Svetlanos Gužauskienes
filmo dedikacija


4. Išeivijos šviesuolis

5. Laisvę Baltijos šalims!

6. Linas, Elena, Juozas Kojeliai
ir Vidmantas Valiušaitis

7. Laisvės aušra

8. Vakaro vedėjas
Vladas Turčinavičius

9. Pranešimo autorius
Vidmantas Valiušaitis

10. Vakaro svečias
Valdas Vasiliauskas

11. Bliuzmenas Virgilijus Jutas

12. Juozo Kojelio gerbėjai

13. Renginio sumanytojai

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2016

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt