Muzikinio poetinio monospektaklio „Būties stebuklo valanda“ premjera

 

2017 m. kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje įvyko muzikinio poetinio monospektaklio „Būties stebuklo valanda“ premjera. Šia kūrybos popiete muziejus įsiliejo į Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių programą, parengtą lietuvių kalbą ir literatūrą puoselėjusioms, dvasios šviesą ir viltį skleidusioms asmenybėms pristatyti. Monospektaklio pagal Vincą Krėvę ir Šatrijos Raganą sumanytojas ir atlikėjas yra žinomas Muzikinio teatro režisierius bei aktorius – maestro Rimantas Vaitkevičius. Skambėjo Krėvės „Bedievio“ ir Šatrijos Raganos „Sename dvare“ fragmentai, liaudies muzikos akordai ir Frederiko Šopeno noktiurnai. Taip pat Marcelijaus Martinaičio, Aldonos Puišytės ir Stasės Dzenuškaitės eilės. Popietė buvo skirta 135-osioms Vinco Krėvės ir 140-osioms Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gimimo metinėms paminėti.

Juozo Valiušaičio (Nr. 1), Aldonos Katilienės (Nr. 2–3, 7–9, 12) ir Vinco Krėvės muziejaus nuotraukos (Nr. 4–6, 10–11).Ateik ir pamatyk!

Vlado Turčinavičiaus sveikinimas
Kovo 11-osios proga

Maestro Rimantas Vaitkevičius

Vinco Krėvės kūrybos pasaulyje

Eilėmis apie gyvenimą

Šventinės popietės svečiai

Iškalbinga tyla

Šatrijos Raganos pasaulyje

Padėka monospektaklio
režisieriui ir aktoriui

Žiūrovų aplodismentai

„Dėl ko, ak, dėl ko tavęs čia
nėra?!.“

Rožės Marijai Pečkauskaitei

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2017

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt