Knygos „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“ sutiktuvės

Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

 

2013 m. gruodžio 11 d. Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Gražinos Didelytės ir Vygando Čapliko knygos „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“ sutiktuvės. Knygos pristatyme dalyvavo bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius, leidinio sudarytojas bei Dzūkijos etninės kultūros globos tarybos narys Vygandas Čaplikas ir Dainavos šalies senų žmonių padavimų autoriaus Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius. Pirmoje knygos dalyje pristatomas dailininkės Gražinos Didelytės keturiasdešimties kūrinių ciklas su paveikslų komentarais lietuvių ir anglų kalbomis. Šio kūrinių ciklo įkvėptas ir juo remdamasis, prof. Vygandas Čaplikas parengė Dainavos krašto istorinės raidos apžvalgą bei vaizdinę medžiagą, kurią publikavo antroje ir trečioje knygos dalyse. Skaitytojus tikrai sudomins tokia šios knygos turinio ir sandaros įvairovė, meno bei istorinio teksto jungtis. Knygą galite įsigyti Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje, kuriame šiuo metu vyksta ir dailininkės Gražinos Didelytės paroda.

Nuotraukų autoriai: Juozas Matonis (Nr. 3), Vita Sinkevičiūtė (Nr. 4, Nr. 6–7).Knygos sutiktuvės

Dedikacija knygoje

Dailininkė Gražina Didelytė (1938–2007)

Prof. dr. Vygandas Čaplikas

Vinco Krėvės Dainava

Vygandas Čaplikas, Vladas Turčinavičius
ir Eitaras Kazimieras Krupovičius

Popietė Dainavos šalyje

Dainavos herbas.
Iš karingiausios genties –
darbštūs žmonės
(aut. Arvydas Každailis)

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2013

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt