Lietuvių egzodo poezijos skaitymai „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva...“

2015 m. liepos 17 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje buvo paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena. Poezijos mėgėjų klubo nariai ir muziejaus lankytojai susirinko prisiminti lietuvių išeivijos poetus bei jų kūrybą. Kūrybinio susitikimo pradžioje nuaidėjo kanklių garsai ir mažai kam žinomi poetiniai Vinco Krėvės tekstai. Paskui svečiai skaitė vieni kitiems savo pamėgtų autorių – Henriko Radausko, Bernardo Brazdžionio, Henriko Nagio, Kazio Bradūno, Prano Lemberto, Jono Meko, Liūnės Sutemos, Eglės Juodvalkės ir kitų išeivijos kūrėjų – eiles. Plačiau apie šį renginį skaitykite Birutės Žemaitaitytės straipsnyje http://www.aidas.lt/lt/naujausios/12987-08-04-pasaulio-lietuviu-vienybes-diena-su-lietuviu-iseiviu-poetu-kurybos-posmais

 

Vlado Turčinavičiaus nuotraukos:Vakaro vedėja Birutė Kurgonienė

Skaitovas Virgilijus Kubilius

Kanklininkė Vilmantė Lapeikienė

Filologė Angelė Vilutytė

Daktaras Laurynas Rimševičius

Gydytoja Irma Kasnauskaitė

Filosofas Vaclovas Bagdonavičius

Biochemikas Gediminas Giriūnas

Inžinierius Alfredas Naktinis

Ekonomistas Algirdas Bikulčius,
germanistė Irena Tumavičiūtė ir kt.

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2015

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt