Gražinos Didelytės paroda „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“

2013 m. lapkričio 5 d. – 2014 m. sausio 31 d.

 

2013 m. lapkričio 5 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) buvo atidaryta dailininkės Gražinos Didelytės paroda „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“. Tai keturiasdešimties kūrinių ciklas, skirtas Dainavos krašto istorijai. Šių dailininkės G. Didelytės darbų pagrindu etnologas Vygandas Čaplikas parengė ir išleido knygą su kūrinių komentarais ir Dainavos krašto istorinės raidos apžvalga. Muziejaus renginyje dalyvavo knygos sudarytojas ir tekstų autorius V. Čaplikas. Dokumentinį filmą „Dailininkė Gražina Didelytė“ pristatė ir parodė kinematografininkai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius. Nepraeikite pro šalį, bet užsukite į Dainavos šalies senų žmonių padavimų autoriaus – Vinco Krėvės-Mickevičiaus – muziejų! Apsilankę muziejuje, galėsite įsigyti ir V. Čapliko knygą „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“.

 Kvietimas į renginį

Dailininkė Gražina Didelytė
(1938–2007)

Autoportretinė vizija arba Ikaras

Dainavos klodai:
ledynmečio saulė

Dainavių istorija

G. Didelytė ,,Krivulė Krėvei"

Dainavos dainius

Dainavos kraštotyrininkas
Vygandas Čaplikas

Dailininkės dokumentinio
portreto kūrėjas
Juozas Matonis

Dailininkės dokumentinio
portreto kūrėjas
Vytautas Damaševičius

Dailininkės gerbėjai

Juozas Dingelis, Vladas
Turčinavičius, V. Čaplikas, Elena
Bradūnaitė ir V. Damaševičius

Autografai skaitytojams. Kadre
Vytautas Narbutas ir
Bronius Slavinskas

Ekspozicijų salėje

Juozas Matonis ir Nikodemas

G. Didelytė ,, Mūzų aukuras"

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2013

© Gražina Didelytė, iliustracijos

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt