Susitikimų ciklas „Lietuva Azijoje – Azija Lietuvoje“

INDIJA – PĖDŲ ŠOKIO GIJOMIS NUAUSTI PIEŠINIAI

 

2019 m. kovo 21 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko pirmasis susitikimų ciklo „Lietuva Azijoje – Azija Lietuvoje“ renginys „Indija – pėdų šokio gijomis nuausti piešiniai“. Vakaro viešnios – menininkės, susiejusios savo gyvenimą ir kūrybą su Indija ir jos kultūra. Vinco Krėvės, vieno iš orientalizmo lietuvių literatūroje pradininkų, bute buvo atidaryta dailininkės Aušros Kleizaitės-Kaveri (www.ausrakleizaite.com) piešinių ir indiškos tekstilės audinių paroda. Šokėja Kristina Luna-Dolinina, įkvėpta XV a. Indijos poeto ir audėjo Kabyro, parodė žiūrovams kelis šokio performansus. Azijos menų centro vadovė Gabija Vosyliūtė piešė indiškas mandalas tiesiog ant lankytojų rankų. Šiame kūrybos vakare moterų kūrėjų tercetas meno kalba atskleidė savo kūrybinio kelio trajektorijas, kurios lyg šilko gijos nusidriekia iki tolimosios Indijos krantų. Jeigu negalėjote dalyvauti renginyje, kviečiame atvykti apžiūrėti parodą.

Rengėjas – Azijos menų centras. Partneriai: Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, Lietuvos-Indijos forumas.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus buto-muziejaus nuotraukosAzijos menų centro sukurtas
renginio plakatas

Sveiki atvykę!

Iš kairės: Vladas Turčinavičius,
Aušra Kleizaitė ir vienas iš
lankytojų

Indijos pasiilgusieji

Iš kairės: Aušra Kleizaitė, Gabija
Vosyliūtė ir Kristina Luna

Šokio gimimas

Judesio raštai

Šokio sūkury

Dailininkės eskizų ir
užrašų bloknotas

Indės papuošalai

Vakaro staigmena

Šokis kaip poezija

Aplodismentai šokėjai

Dailininkės ir šokėjos duetas

Žiūrovų bisas

Indiška plaukų puošmena

Kūrybinės dirbtuvės su Gabija

Indiška mandala

Centre – Azijos menų centro
vadovė Gabija Vosyliūtė

Laukiame atvykstant į
Krėvės muziejų!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2019

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt