Audėjos Apolionijos Bliujūtės-Venskuvienės
rinktinių lovatiesių tautiniais raštais paroda „Iš kraičio skrynios...“
2015 m. balandžio 30 d. – 2015 m. birželio 30 d.

 

2015 m. gegužės 7 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) buvo atidaryta audėjos iš Kaišiadorių krašto Apolionijos Bliujūtės-Venskuvienės rinktinių lovatiesių tautiniais raštais paroda „Iš kraičio skrynios...“ Paroda surengta Motinos dienai ir Etnografinių regionų metams paminėti. Parodos atidarymo renginyje dalyvavo audėjos dukterys – Jadvyga, Ona ir Valerija. Jos yra išskirtinio Mamos palikimo – rinktinių dìvonų – surinkėjos. Vinco Krėvės muziejuje eksponuojamą Apolionijos Bliujūtės-Venskuvienės lovatiesių kolekciją pristatė ir aptarė Lietuvių etninės kultūros draugijos narys ir dailininkas Virginijus Kašinskas. Vakare muzikavo kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė. Paroda Vinco Krėvės muziejuje veiks iki 2015 m. birželio 30 d. Kviečiame apsilankyti!

 Iš kraičio skrynios...

Geltona spalva – tai saulė

Žalia – tai laukų spalva

Raudona – tai mūsų
kraujas

Kartu jos – tai Lietuva

Audėjos kelias

Apolionijos provaikaičiai
Ugnius ir Guoda

Proanūkė Gertrūda klausosi
kanklininkės Žemynos

Audėjos dukterys ir žentas

Mamą prisimena
vyresnėlė Jadvyga

Vidurinėlė Ona

Jaunėlė Valerija

Dailininkas Virginijus

Vakaro svečiai

Kanklininkė ir muziejaus
vadovas

Pašnekesiai apie parodą

Dìvonų parodos
fragmentas

Staklelės trinksėjo,
drobelės blizgėjo

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2015

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt