Įspūdžiai iš Merkinės: Lietuvos tūkstantmečio žmogus Vinco Krėvės kūryboje

2008 m. spalio 19-ąją sukako 126-eri metai nuo tada, kai Subartonių kaime netoli Merkinės gimė Mickelių Vincukas, būsimasis lietuvių literatūros klasikas. Ta proga Vinco Krėvės memorialinio muziejaus Vilniuje darbuotojai aplankė iškilaus dzūko gimtąsias vietas. Rašytojo sukaktį ypač įspūdingai paminėjo Merkinės Vinco Krėvės gimnazija. Kartu su visa mokyklos bendruomene gėrėjomės rudens popietę raškomais vaisiais: savitomis Krėvės kūrinių interpretacijomis ir jų išraiškos formomis. Mokinių bei mokytojų dėka scenoje atgijo Krėvės kūrinių personažai. Skerdžiai, raganiai ir narsieji kunigaikščiai prabilo gyvąja dzūkų tarme. Etnografinio muziejaus Subartonyse vadovė Evelina Buržinskienė maloniai palydėjo į Krėvės gimtąją sodybą, kur dar gyvas duonkepės krosnies kvapas ir išsaugota autentiška namų aplinka. Svečiavomės ir kitoje kelio pusėje įsikūrusiame Lietuvos totorių muziejuje. O nuo Merkinės piliakalnio atsivėrė įstabūs Nemuno ir Merkio santakos horizontai.Šventės atidarymo
akimirka: mokytoja
lituanistė Rita
Černiauskienė

Šiaudinės pastogės
personažai
(„Antanuko rytas“)

Pas dangaus vartus
(„Raganius“)

Padavimų šalyje
(„Margiris“)

Dramų pasaulyje
(„Šarūnas“)

Krėvės paminklas
Merkinėje (skulptorius
Petras Mazūras)

Kūrėjo gimtoji sodyba
Subartonyse

Tradicinis altorėlis
namų kertėje

Dangiškųjų globėjų
apsupty

Krėvės pirkioje

Krėvės muziejų
Subartonyse bei Vilniuje
vadovai: Evelina
Buržinskienė ir Vladas
Turčinavičius

Po savo tėviškės
dangum...

Subartonių kapinaitėse

Lietuvos totorių
muziejaus
duris pravėrus

Svečiuose pas totorius
(istorikė
Milda Janiūnaitė)

Pakeliui į Merkinės
piliakalnį

Tarp žemės ir dangaus

Nemuno ir Merkio
santaka

Ruduo nuo Merkinės
aukštumų

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008