LIKAU GYVENIMO PARAŠTĖJE
Vakaras Juozui Brazaičiui ir 1941 m. birželio 23 d. sukilimui paminėti

 

2017 m. birželio 29 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko renginys, skirtas išeivijos šviesuoliui – Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui – atminti. Renginyje buvo parodyta Algio Kuzmicko režisuota dokumentinė apybraiža „Likau gyvenimo paraštėje“, atskleidžianti Juozo Brazaičio gyvenimo dramą: prarastą tėvynę, šeimą, likimo draugų išdavystes, šmeižtą. Vakare svečiavosi filmo scenarijaus autorius Vidmantas Valiušaitis, kuris pristatė žiūrovams šią iškilią išeivijos asmenybę – literatūrologą, pedagogą, kovotoją už Lietuvos laisvę, antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvį, politikos ir visuomenės veikėją, 1941 m. birželio sukilime ėjusį Lietuvos laikinosios vyriausybės ministro pirmininko pareigas. Pasak Juozo Brazaičio, jo gyvenimo tikslas buvo daryti viską, kad Lietuvai būtų geriau, kad Lietuvos vardas, jos kančios, jos kovos būtų žinomos pasaulyje. Po filmo peržiūros vyko diskusija.

Juozo Valiušaičio (Nr.1), Vidmanto Valiušaičio (Nr.2), Aldonos Katilienės (Nr.3–5, 7–10) ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus (Nr.6) nuotraukos.Ateik, pamatyk, sužinok!

Sveiki atvykę į Vinco Krėvės
butą-muziejų

Muziejaus vadovas
Vladas Turčinavičius

Scenaristas Vidmantas Valiušaitis

Renginio sumanytojai

Filosofas ir istorikas prof.
Kęstutis Skrupskelis

Kalba atstovas iš lietuvių
sąjungos „Tauta ir Tėvynė“

Polilogas muziejaus svetainėje

Iš kairės: Eugenijus Burokas,
Juozas Dingelis ir Juozas Kontautas

Kęstučio Skrupskelio ir Vidmanto
Valiušaičio dialogas

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2017

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt