VAKARAS ,,KODĖL NEŽINOMI KRĖVĖ IR GALVANAUSKAS?“

 

2017 m. liepos 13 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko ,,Lietuvos muziejų kelio“ renginys ,,Kodėl nežinomi Krėvė ir Galvanauskas?“ Vakaras buvo skirtas Lietuvos ir išeivijos šviesuolių-Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir Ernesto Galvanausko 135-osioms gimties metinėms paminėti.
Renginio metu profesorius Stanislovas Algimantas Martišius pristatė 5-ių Vyriausybių premjero Ernesto Galvanausko diplomatinę bei organizacinę 1920-1924 m. veiklą. Istorijos tyrinėtojas, muziejininkas Vladas Turčinavičius papasakojo apie Vinco Krėvės-Mickevičiaus, 1922 metais tapusio Lietuvos Šaulių sąjungos pirmininku, veiklą organizuojant Klaipėdos sukilimą ir Šaulių sąjungos pagalbą premjerui Ernestui Galvanauskui. Po pristatymų vyko diskusija, kuri išryškino, kad Vinco Krėvės ir Ernesto Galvanausko indėlis į Lietuvos atkūrimą yra didelis, tačiau informacijos viešojoje erdvėje yra mažai.
Vėliau Vladas Tučinavičius pristatė lietuviams nežinomą orientalistinę Vinco Krėvės kūrybą, renginio meninę dalį užpildė filmo ,,Daivų keliais“, sukurto pagal Vinco Krėvės apysaką ,,Pratjekabuda (Šventųjų Gango vilnių pasaka)“ (1913 m.), peržiūra.

Renginio plakatas (Nr. 1)
Nuotraukos iš Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus (Nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Aldonos Katilienės nuotrauka (Nr. 4)Renginio plakatas

Renginio pranešėjai
Vladas Turčinavičius ir prof.
Stanislovas Algimantas Martišius

Prof. Stanislovas Algimantas
Martišius pasakoja apie
Ernestą Galvanauską

Vladas Turčinavičius ir prof.
Stanislovas Algimantas Martišius

Vladas Turčinavičius pasakoja
apie Vincą Krėvę-Mickevičių,
Klaipėdos sukilimo organizatorių

Aktyvūs diskusijos dalyviai

Kadras iš filmo ,,Daivų keliais“

Ignalinos kraštiečių klubo
pirmininkė Renė Jakubėnaitė
dėkoja muziejui už aktyvią veiklą

Renė Jakubėnaitė padovanojo
muziejui Ignalinos krašto
enciklopedinį žinyną

Renginio lankytojai

Renginio lankytojai. Pirmame
plane-Juozas Dingelis, ,,Lietuvai
pagražinti draugijos“ pirmininkas

Renginio lankytojai. Pirmame
plane-lietuvių estrados žvaigždė
Lilijana Ablėnaitė

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2017

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt