LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS
KRĖVĖ TEATRE: MEILĖ IR DIDŽIAVYRIAI

 

2018 m. birželio 27 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-1, Vilnius) pradėjo naują renginių ciklą „Atkurtos Lietuvos kultūros ženklai“. Buvo pristatyta programa „Krėvė teatre: meilė ir didžiavyriai“. Rengiant šią programą, talkino Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus bei Lietuvos literatūros ir meno archyvas, suteikę galimybę Vinco Krėvės muziejui pasinaudoti jų archyvais, rengiant parodą „Dvasios milžinai fotografijoje“, kurioje eksponuojamos nuotraukos iš pirmųjų Vinco Krėvės dramų pastatymų Valstybės teatro scenoje, taip pat Jono Surkevičiaus kostiumų eskizai Vinco Krėvės dramų personažams.
Renginio viešnia literatūrologė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė pristatė pranešimą „Vinco Krėvės dramos teatre“, kuriame išsamiai aptarė XX a. trečiojo dešimtmečio teatro ir literatūros kritikų vertinimus bei reakcijas, pažiūrėjus pirmuosius Vinco Krėvės dramų „Skirgaila. 12 paveikslų istorinė drama“ (rež. Borisas Dauguvietis, dail. Jonas Gregorauskas ir Vladimiras Dubeneckis, 1924 m.) ir „Šarūnas. 10 paveikslų senų laikų daina“ (rež. Andrius Oleka-Žilinskas, dail. Adomas Galdikas ir Jonas Gregorauskas, 1929 m.) spektaklius Valstybės teatro scenoje Kaune.
Pranešimą „iliustravo“ aktorių duetas – Paulius Čižinauskas ir Virgilijus Kubilius, subtiliai perteikę kelis kunigaikščio Šarūno ir vaidilos Rainio dialogus iš Vinco Krėvės dramos „Šarūnas. Dainavos kunigaikštis. Senųjų dienų gyvenimo pasaka“. Šie dialogai ypač aktualiai suskambėjo Lietuvos šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“, suvienysiančios visą lietuvių tautą, išvakarėse. Vaidila Rainys bylojo: „Aš tokis, kaip ir kiti vaidilos kanklininkai. Dievai man nedavė pažinti žolių užburtų galybių, kaip kriviams. Bet mes – tai tėvynės gyslos, kurios jungiam jos tėvus ir sūnus, praeitį ir ateitį; mes debesėliai, kurie lyja dainelių lietų, judina ir žadina krūtinėje karžygystės jausmus. Mes Lietuvos kraujas, nes dainomis gaivinam jos krūtinę, kad neapmirtų.“
Renginio pabaigoje buvo parodyti kelių scenų vaizdo įrašai iš Henriko Vancevičiaus režisuoto spektaklio pagal Vinco Krėvės istorinę dramą „Skirgaila“ (Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, 1987). Šiame spektaklyje pagrindinius vaidmenis atliko aktoriai Regimantas Adomaitis, suvaidinęs Lietuvos kunigaikštį Skirgailą, ir Rasa Jakučionytė, suvaidinusi Lydos kunigaikštytę Oną Duonutę.
Pirmieji Vinco Krėvės dramų – „Skirgaila“ ir „Šarūnas“ – pastatymai kaip ryškūs šviesuliai suspindo atgimstančios Lietuvos kultūros padangėje. Spektakliai buvo aukštai įvertinti ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Gastrolių metu Rygoje parodytas „Šarūnas“ buvo susietas su lietuvių teatro atgimimu.
Paroda „Dvasios milžinai fotografijoje“ veikė Vinco Krėvės muziejuje visą vasarą.

Juozo Valiušaičio (Nr.1), Aldonos Katilienės (Nr.3–4) ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus (Nr.2, 5–10) nuotraukos.Kvietimas

Parodos lankytojai

Vakaro vedėjas
Vladas Turčinavičius

Aktoriai Virgilijus Kubilius ir
Paulius Čižinauskas

Literatūrologė prof. dr. Aušra
Martišiūtė-Linartienė

Apie literatūrą ir teatrą...

Gėlės vakaro viešniai

Nuo scenos prie žiūrovų

Svečiuose pas Krėvę

Renginio kūrybinė grupė

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2018

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt