VINCAS KRĖVĖ – DIPLOMATAS, HUMANISTAS, POETAS
135-osioms Vinco Krėvės gimimo metinėms paminėti

 

2017 m. spalio 19 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) įvyko vakaras, skirtas Vinco Krėvės-Mickevičiaus 135-osioms gimimo metinėms ir artėjančiam Nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginyje „Vincas Krėvė – diplomatas, humanistas, poetas“ svečiavosi Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas ir Vinco Krėvės gyvenimo bei kūrybos tyrinėtojas Mahiras Gamzajevas. Vakaro svečias, remdamasis Azerbaidžano ir Lietuvos archyvų dokumentais, perskaitė pranešimą Konsulo Krėvės „vizos į gyvenimą, kuriame pristatė beveik nežinomą Vinco Krėvės veiklą, susijusią su jo diplomatiniu darbu Azerbaidžane 1919–1920 m., tuo papildydamas pasaulinės diplomatijos istoriją naujais faktais. Ištiesti pagalbos ranką, išduodant žmonėms lietuviškus kilmės dokumentus, kurie gintų juos ir suteiktų jiems teisę sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą buvo vienas svarbiausių Vinco Krėvės kaip konsulo Azerbaidžane uždavinių. Ši veikla tapo ypač rizikinga, Azerbaidžaną užgrobus bolševikams. Renginio metu talentingas lietuvių aktorius Remigijus Vilkaitis naujai interpretavo ir šiuolaikiškai perteikė Vinco Krėvės politinę apybraižą „Bolševikai“, pirmą kartą paskelbtą 1920 m. laikraštyje „Tauta“, redaguotame Juozo Tumo-Vaižganto. Išskirtinę muzikinę programą „Sąskambiai“, sukurtą interpretuojant lietuvių, azerų ir persų muziką, vakaro svečiams padovanojo Saulius ir Donatas Petreikiai.Vinco Krėvės 135-osioms
gimimo metinėms

Saulės broliai – Saulius
ir Donatas Petreikiai

Muzikos karalystėje

Renginio vedėjas
Vladas Turčinavičius

Krėvės kūrinių į azerų kalbą
vertėjas Mahiras Gamzajevas

Apie konsulo Krėvės
„vizas į gyvenimą“...

Tarp Azerbaidžano ir Lietuvos

Klausimai pranešėjui

Aktorius Remigijus Vilkaitis

Teskamba Krėvės tekstai

Renginio kūrybinė grupė

Atėjau, pamačiau, išgirdau!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2017

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt