MILŽINŲ DVASIA

Renginys skirtas Lietuvos kariuomenės dienai ir Saulės mūšio 780-osioms metinėms paminėti

 

2016 m. lapkričio 23 d. įvyko įspūdinga pažintinė kelionė erdvėlaiviu „Milžinų dvasia“. Vienam vakarui buvo nusikelta į XIII a. Lietuvą. Kelionė buvo skirta Lietuvos kariuomenės dienai ir Saulės mūšio 780-osioms metinėms paminėti. Keleivius lydėjo patyrę kapitonai – Tomas Baranauskas ir Gintaras Songaila. Istorikas Tomas Baranauskas pristatė keleiviams savo naujausių tyrinėjimų rezultatus, moderniausiomis priemonėmis nustatant Šiaulių (Saulės) mūšio vietą. Kelionės metu buvo parodytas Sauliaus Bartkaus režisuotas pirmasis lietuviškos istorinės dokumentikos filmas „Saulės mūšis“. Šią kino juostą pristatė filmo scenarijaus autorius Gintaras Songaila. Erdvėlaivį puošė fotomenininko Vytauto Daraškevičiaus fotografijų ciklas „Saulės ratu“. Šią kelionę jums padovanojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus. Iki kitų susitikimų Tauro gatvės 10-ajame name!

Alvydo Stričkos (Nr. 3–7, 9, 10–11), Juozo Valiušaičio (Nr. 1, 8) ir Elenos Kačkaitės (Nr. 2) nuotraukos.1. Kelionės programa

2. Tomas Baranauskas

3. Istorinis kontekstas

4. Naujausi radiniai

5. Ištrauka iš eiliuotosios Livonijos kronikos

6. Įvykiai po Saulės mūšio

7. Saulės mūšio pėdsakų beieškant
ir knygos sutiktuvių belaukiant...

8. Erdvėlaivio „Milžinų dvasia“
keleiviai

9. Vladas Turčinavičius

10. Gintaras Songaila

11. Rimantas Matulis, Vladas
Turčinavičius, Justas Arasimavičius,
Irena Balčiūnienė ir Dalia Tarailienė

12. Juozo Kalinausko medalis
Saulės mūšiui atminti

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2016

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt