Mokinių piešinių konkurso pabaigtuvės ir parodos atidarymas
"Dvasios milžinai Krėvės kūryboje. Iškiliausi padavimų, apsakymų ir dramų personažai"

 

Atkurtos Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus 2018 m. vasario 16 d. paskelbė mokinių piešinių konkursą „Dvasios milžinai Krėvės kūryboje. Iškiliausi padavimų, apsakymų ir dramų personažai“. Svarbiausias dėmesys, skaitant Krėvės tekstus, šįkart buvo sutelktinas į tai, kaip rašytojas sukūrė vieno ar kito aprašomo veikėjo literatūrinį portretą. Šiame konkurse dalyvavo skirtingų Vilniaus miesto bei rajono mokyklų moksleiviai. Jaunesniųjų klasių mokiniai daugiausiai rinkosi personažus iš „Dainavos šalies senų žmonių padavimų“, apsakymų rinktinės „Šiaudinėj pastogėj“ ir apysakos „Raganius“, o vyresniųjų klasių mokiniai iliustravo istorinės dramos „Skirgaila“ veikėjus. Taigi Krėvės kūrybos įkvėpti, mokiniai sukūrė tikrą dvasios milžinų galeriją, atspindėdami ir skirtingų personažų įvairovę. Mokinių piešiniuose vėl atgijo Krėvės tekstų veikėjai – bernužėliai ir mergužėlės, skerdžiai ir raganiai, kunigaikščiai ir kriviai. Visi mokinių darbai eksponuojami muziejuje.
Piešinių parodos atidarymas įvyko gegužės 23 d. per šventinį konkurso pabaigtuvių renginį, į kurį susirinko gausus mokinių būrys su tėveliais ir mokytojais. Meninę programą konkurso dalyviams parengė ir pristatė aktorė Dalia Michelevičiūtė ir kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė. Po to visiems piešinių konkurso dalyviams ir jų mokytojams buvo įteikti padėkos raštai, o laureatams – ir atminimo dovanėlės: puodeliai su Krėvės personažų atvaizdais, dėlionės su fotografijomis iš muziejaus archyvo ir knygelės su Vilniaus senamiesčio ir jo gyventojų nuotraukomis. Kai kurie piešinių konkurso dalyviai, negalėjusieji dalyvauti pabaigtuvių renginyje, apsilankė muziejuje atskirai su savo bendraklasiais.
Iškilusis dzūkas Krėvė yra pasakęs: „Esame didvyriška tauta ir savo siela galingi. Aš tik šitai turėjau galvoje, kurdamas „Dainavos šalies padavimus“, „Šarūną“, „Skirgailą“ ir kitus. Man buvo tik ši viena idėja... Visuomet mano tikslas buvo – dirbti Lietuvai ir dėl Lietuvos“.
Konkurso rengėja Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus muziejinikė Rima Versiackaitė.

Juozo Valiušaičio (Nr.1) ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus nuotraukos (Nr.2–24).Padėka konkurso dalyviams ir
parodos bendraautoriams

Nuo skerdžiaus iki krivio

Tarp dviejų pasaulių

Kunigaikščiui Skirgailai atminti

Rasi gerą sau žirgelį, tik jau
neberasi sau tokios mergelės

Metas pasigrožėti kitų darbais

Parodos atidarymo dieną

Ekspozicijų salėje

Muziejaus vadovo Vlado
Turčinavičiaus sveikinimo žodis

Groja Žemyna Trinkūnaitė

Krėvės tekstus įbalsina
Dalia Michelevičiūtė

Meninės kompozicijos kūrėjos

Apdovanojimai

Sveikinimai

Staigmenos

Įsimintinos akimirkos

Konkurso dalyvės

Aplodismentai atlikėjoms

Antanuko rytas kaime

„Filozopas“ senis Vainorus iš
apsakymo „Bedievis“

Skerdžius Lapinas ir
Grainio liepa

Raganiai ir kriviai

Dvasios milžinai...

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2018

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt