LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ...
Rimanto Matulio knygos „Lietuvių tautos kilmė“ sutiktuvės

2018 m. kovo 7 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) vyko renginys „Lietuviais esame mes gimę...“. Šiuo renginiu muziejus papildė Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių programą, parengtą gimtosios kalbos sklaidai ir reikšmei didinti.
Renginio metu didžiausias dėmesys skirtas istoriko Rimanto Matulio knygos „Lietuvių tautos kilmė“ pristatymui. Autorius, naudodamasis Europos žemėlapiu, pateikė kelias įžvalgas iš savo knygos – galimas lietuvių tautos kilmės hipotezes.
Po knygos pristatymo pranešimu apie lietuvių kalbos padėtį šių dienų Vilniuje dalinosi Vilniaus miesto savivaldybės Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos pirmininkė Eglė Mirončikienė. Į diskusiją apie kalbos aktualijas aktyviai įsitraukė ir renginio lankytojai.
Renginio metu skambėjo liaudies dainų klubo „Raskila“ atliekamos lietuvių liaudies dainos, kurioms, gavę dainų žodžius, energingai pritarė visi norintys.
Elenos Kačkaitės fotografijos.Knygos autorius –
istorikas Rimantas Matulis

Autografų dalybos

Rimantas Matulis pristato lietuvių
tautos kilmės hipotezes

Knygos autorius dainuoja kartu
su ansambliu „Raskila“

Diskusija apie lietuvių kalbos
aktualijas su renginio viešnia
Egle Mirončikiene

Į diskusiją aktyviai įsitraukė ir
renginio lankytojai

Svečiai kartu su renginio
sumanytoju – Vinco Krėvės-
Mickevičiaus memorialinio
buto-muziejaus vadovu
Vladu Turčinavičiumi

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2018

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt