Kūrybos popietė „Rex“

pagal Čiurlionį, Krėvę ir Kiršą

 

2016 m. balandžio 22 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko kūrybos popietė „Rex“ pagal Čiurlionį, Krėvę ir Kiršą. Renginys buvo skirtas Fausto Kiršos 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Literatūros tyrinėtojas dr. Eugenijus Žmuida išsamiai pristatė poeto simbolisto ir vertėjo Fausto Kiršos meninį pasaulį. Muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius kartu su aktore Dalia Michelevičiūte įvedė popietės svečius į slėpiningą dviejų iškilių dzūkų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus – dailės, muzikos ir poezijos pasaulį. Kūrėjus ir atlikėjus suvienijo Kūrybos karalystės karalius – „Rex“.Kūrybos popietė

Renginio vedėjas Vladas Turčinavičius

Faustas Kirša (1891–1964

Hum. m. dr. Eugenijus Žmuida

Literatūrologo įžvalgos

Aktorė Dalia Michelevičiūtė

Poetiniai skaitymai

Iki kitų susitikimų!

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2016

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt