Istorinės asmenybės atsiveria per meną:

J. Pilsudskio ir F. Dzeržinskio susitikimas

 

VMMD Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, bendradarbiaudamas su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi, 2011 m. gruodžio 3 d. pakvietė į renginį „Istorinės asmenybės atsiveria per meną: J. Pilsudskio ir F. Dzeržinskio susitikimas“. Renginys įvyko Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje (Vilniaus g. 41, Vilnius). Filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis pristatė savo naująją dramą, istorinį tragifarsą „Širdis Vilniuje“. Juzefo Pilsudskio, Žečpospolitos maršalo, vaidmenį atliko aktorius Gediminas Storpirštis, o Feliksą Dzeržinskį, bolševikų komisarą, suvaidino aktorius Aleksas Kazanavičius. Renginyje muzikavo multiinstrumentalistas Saulius Petreikis. Pateikiame iškalbingą A.Juozaičio pjesės personažų susitikimo rojuje fragmentą:

Feliksas. Tai garbės salvės, paleistos iš septynių 50 mm zenitinių prieštankinių pabūklų. Prie miesto kapinių. Šiuo metu jūsų širdį nuleidžia į kapą.
Juzefas. Beprotnamis.
Feliksas. Ten gal ir taip, čia – ne. Anapus – Vilnius, gimtasis jūsų miestas, kuriame jūsų širdis atgula amžiams. Sutikite, labai panašu į beprotnamį. Ir žmogus, taip pasielgęs su savo širdimi, – į beprotį. Kas dar tokią nesąmonę galėjo sugalvoti? Tik jūs, vienintelis. Bet čia – rojus. Amžinai šviesu, šilta, patogu. Ir maitina neblogai. Nurimkite, aš nepriminsiu jums to beprotnamio.“

Antrojoje renginio dalyje renginio vedėjas Vladas Turčinavičius pakvietė nusikelti į XIII a. ir prisiminti Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei karaliaus Mindaugo sūnų Vaišvilką, apie kurį plačiau pakalbėjo ir vakaro svečias Arvydas Juozaitis, sukūręs šiai istorinei asmenybei atminti istorinę dramą.

Vinco Krėvės muziejaus informacija ir nuotraukosPradžioje suskambo Sauliaus
Petreikio trimitas

Renginio sumanytojai:
Arvydas Juozaitis ir
Vladas Turčinavičius

Arvydo Juozaičio įvadinis žodis

Auditorijos susidomėjimas

Vieni klausosi, kiti filmuoja,
treti fotografuoja

Režisierius Jonas Vaitkus

Juzefo Pilsudskio (akt. Gediminas
Storpirštis) ir Felikso Dzeržinskio
(akt. Aleksas Kazanavičius)
susitikimas rojuje

Išsiveržę iš dramos
personažų pinklių

Gėlės ir aplodismentai aktoriams

Aktorius palydintys akordai

Diskusijos su auditorija

Mintys iš salės: kalba dailininkas
Aloyzas Stasiulevičius

Žvilgsnis į žiūrovų salę

Muzikinė kelionė į
Mindaugo epochą

Pokalbis apie karaliaus
Mindaugo sūnų Vaišvilką
ir dar vieną A.Juozaičio dramą

Renginio paviliotieji

Šurmulys pasibaigus renginiui

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2011

V. Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt