Nežinomas Krėvė

2015 m. liepos 22 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus kūrybinė grupė iš Vilniaus pristatė išvažiuojamąją programą „Nežinomas Krėvė“ Tomo Mano memorialiniame muziejuje Nidoje.

 

Nuotraukų autoriai: Rita Balkutė (Nr. 2, 4, 6–7), Jūratė Ruzveltienė (Nr. 3), Vladas Turčinavičius (Nr. 1, 5).Kvietimas į renginį

Jūratė Ruzveltienė iš
Tomo Mano muziejaus

Vladas Turčinavičius apie
Ernestą Galvanauską

Pristatant Šaulių sąjungos
pirmininką Krėvę

Poilsiautojai renginyje

Kankliuoja
Žemyna Trinkūnaitė

Dėkingumo žiedai
Žemynai

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2015

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt