ALBUMO „ČIURLIONIO NAMAI VILNIUJE“ SUTIKTUVĖS

IR FOTOFILMAS „LIETUVIŠKOS RAIDĖS KAINALIETUVIŠKOS RAIDĖS KAINA. LIETUVOS MOKYKLOS OKUPUOTAME VILNIAUS KRAŠTE (1919–1939)“

 

2017 m. lapkričio 9 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilniuje) įvyko fotomenininko Juozo Valiušaičio autorinis kūrybos vakaras. Renginyje buvo pristatyta šiuo metu muziejuje veikianti Juozo Valiušaičio surengta fotografijų paroda „Čiurlionio namus supusieji“, įamžinusi daugelio iškilių Lietuvos kūrėjų veidus, sūpavusių Čiurlionio namų Vilniuje, Savičiaus gatvėje, „lopšį“. Fotoportretų parodą papildė ką tik naujai išleista knyga albumas „Čiurlionio namai Vilniuje“. Apie šios solidžios knygos gimimą dalinosi albumo apipavidalintojas ir daugelio fotografijų autorius – Juozas Valiušaitis, o apie išskirtinę šio fotomenininko asmenybę kalbėjo vakaro svečias – filosofas Krescencijus Stoškus. Aktorė Diana Anevičiūtė perteikė Sofijos Kymantaitės atsiminimus, o skaitovas Virgilijus Kubilius pristatė ištraukas iš šios knygos. Renginio pabaigoje buvo parodytas Juozo Valiušaičio ir Gražinos Mareckaitės sukurtas fotofilmas „Lietuviškos raidės kaina. Lietuvos mokyklos okupuotame Vilniaus krašte (1919–1939)“. Šiame vakare buvo galima įsigyti albumą ir fotofilmo įrašą. Renginys pasibaigė, paroda tęsiasi. Laukiame apsilankant!Ateik, pamatyk, sužinok!

Albumo sutiktuvės

Fotomenininko Juozo Valiušaičio
prakalba

Filosofo Krescencijaus Stoškaus
įžvalgos

Skaitovas Virgilijus Kubilius

Aktorė Diana Anevičiūtė

Sofijos Kymantaitės vaidmeny...

Aplodismentai vakaro svečiams

Kūrybinė grupė: S.Jančaitė,
J.Valiušaitis, D.Anevičiūtė,
V.Kubilius, K.Stoškus ir
V.Turčinavičius

Solistė Skaidra Jančaitė,
fotografė Aldona Katilienė ir
filosofas Krescencijus Stoškus

Albumą bevartant...

Autografai knygų mylėtojams

Fotoportretų parodos langas

Kadras iš fotofilmo
„Lietuviškos raidės kaina“

Mokinukai okupuotame
Vilniaus krašte

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2017

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt