Lietuvos muziejų kelias 2019
Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis

Renginys
PLAUKIAM Į DAINAVĄ !

 

2019 m. birželio 26 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko renginys „Plaukiam į Dainavą!“, skirtas Dainavos šalies dainiaus Vinco Krėvės 65-osioms mirties metinėms paminėti. Tai vienas iš „Muziejų kelio“ programos renginių, kuriame dailės, teatro ir kino kalba buvo pažvelgta į pietų Lietuvos kraštovaizdį, išvagotą upių bei ežerų ir apipintą padavimais bei legendomis. Dailininkė Agnė Juškaitė, įkvėpta gimtųjų Krėvės vietų, vasaros pradžioje išliejo dvylikos spalvotų peizažų-akvarelių ciklą, kuris nukėlė „Muziejų kelio“ lankytojus į „Ten, kur sravus Merkys...“ teka. Iš ten Krėvė, iš ten – ir gražiausieji Dainavos šalies senų žmonių padavimai, iš kurių maestro Rimantas Vaitkevičius sudėliojo poetinę-muzikinę poringę, kviesdamas įsiklausyti į tai, kas įamžinta „Epitafijoje tyrojo grožio šaltiniui“. Krėvė rašė: „Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, bet tarpu jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis.“ Patys tuo įsitikinsite, kai apsilankysite Vinco Krėvės gimtinėje!

Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejaus nuotraukosAtsimink ir atsigaivink!

Plaukiam į Dainavą!

Vakaro vedėjas
Vladas Turčinavičius

Iš Krėvės gimtinės sugrįžusi
dailininkė Agnė Juškaitė

Pasidalinimas įspūdžiais iš Merkinės

Parodos „Ten, kur sravus Merkys...“
pristatymas

Akvarelių-peizažų parodos
fragmentas

Maestro Rimantas Vaitkevičius

Poetinės-muzikinės poringės
autorius su klausytojais

Iš širdies į širdį...

Iš „Epitafijos tyrojo grožio šaltiniui“

Virtuali kelionė po Dainavą

Padėkos žiedai dailininkei

Renginio kūrybinė grupė

Aplodismentai

Prie Merkinės piliakalnio
ir Krėvės gimtosios sodybos
Subartonyse

 

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2019

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt