Į parindinį svetainės puslapį      Į pagrindinį portalo puslapį      Apie muziejų kitoje svetainėje

 

I S T O R I J A

Memorialinis muziejus įrengtas Vilniaus universiteto profesoriams skirtame name, bute, kuriame nuo 1940 m. iki emigracijos 1944 m. gyveno Vincas Krėvė-Mickevičius, Lietuvos Mokslų akademijos įkūrėjas ir pirmasis jos prezidentas, akademikas, Vytauto Didžiojo, Vilniaus ir Pensilvanijos (JAV) universitetų profesorius. Patalpos įrengtos pagal rašytojo dukters Onos Aldonos Krėvaitės buvusio tėvų buto aprašus.
Memorialinis rašytojo muziejus įsteigtas 1992 metais Vilniaus miesto tarybos sprendimu, o atidarytas 1997 metais.
2005 m. birželio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu V. Krėvės–Mickevičiaus memorialinis butas–muziejus kartu su Venclovų namais-muziejumi, B. Grincevičiūtės memorialiniu butu-muziejumi „Beatričės namai“  ir V. Mykolaičio–Putino memorialiniu butu–muziejumi sujungti į biudžetinę įstaigą Vilniaus memorialinių muziejų direkciją.