Popietė „Lituanistikos židiny“

2009 m. rugpjūčio 13 d. popietę Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus darbuotojai svečiavosi Lietuvių kalbos instituto muziejuje „Lituanistikos židinys“. Šiuolaikiškai įrengtą ekspoziciją pristatė muziejininkė Natalija Parfionovaitė. Moksleivius ir studentus tikrai sudomins išradingai perteikiami kalbos faktai: žodžių šešėlių traukinys, kalbos archeologijos klodai, daugiareikšmių žodžių piramidės ir kitos įdomybės. Kalbos žinovai gaus išsamią informaciją patys spaudydami originaliai parengtas kompiuterines programas. Dėkojame ir Lietuvių kalbos instituto darbuotojai Jurgai Trimonytei-Bikelienei, pakvietusiai apsilankyti „Lituanistikos židiny“. Toks muziejus turi galios įskelti susidomėjimo lietuvių kalba kibirkštį.
„Lituanistikos židinio“ kurstytoja
Natalija Parfionovaitė

Indoeuropiečių kalbų medis

Vinco Krėvės muziejaus
darbuotojai: Vladas Turčinavičius
ir Rima Versiackaitė

Juozo Balčikonio darbo stalas

Žaisdami mokomės

Kas išmano, tas jas gano...

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2009