2014 m. spalio 30 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) įvyko kultūros vakaras „Mėlynųjų vandenų mūšio triumfas“. Vakaro svečias dr. Tomas Baranauskas aptarė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pergalingą vaidmenį 1362 m. mūšyje ties Syniuchos upe Ukrainoje, kuris nulėmė visos Europos raidą. Fotomenininkas Juozas Valiušaitis pristatė meninę šios pergalės, nutraukusios 300 metų trukusį, dar Čingischano pradėtą, mongolų totorių Aukso Ordos kariuomenės skverbimąsi ir jos užimtų kraštų siaubimą, interpretaciją, parodydamas filmą „Mėlynųjų vandenų dugno spalva“ (30 min). Smuiku griežė bei kanklėmis grojo Rasa ir Lina Žilinskaitės.

Tomo Baranausko (Nr. 7, 15–16), Juozo Valiušaičio (Nr. 2–3, 17–19) ir muziejaus (Nr. 1, 4–6, 8–14) nuotraukos


Mėlynųjų vandenų mūšis

LDK Algirdo pergalė prie
Mėlynųjų vandenų, 2009.
Dail. Giedrius Kazimierėnas

Renginio sumanytojas ir vedėjas
Vladas Turčinavičius

Istorijos dr. Tomas Baranauskas:
Algirdas ir jo epocha

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
XIV amžiuje

Fotomenininkas
Juozas Valiušaitis

Dailininkas
Giedrius Kazimierėnas

Istorikas Romas Batūra:
Algirdo politika

Diskusijos su auditorija

Žvilgt kairėn

Žvilgt dešinėn

Lankytojų gretos

Muzikuoja Lina ir Rasa
Žilinskaitės

Rožės atlikėjoms

„TaRūtos“ duetas iš Ukrainos

Ukrainietis Garbės sargyboje

Pergalę iškovojusieji

LDK pilis Ukrainoje

© Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2014

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiai

http://www.vilniausmuziejai.lt