VENCLOVŲ NAMŲ-MUZIEJAUS-PROJEKTAS ,,TOLERANCIJOS SALA" 2005 m.

LITERATŪRINĖ MUZIKINĖ KOMPOZICIJA "LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS"

Projektą finansavo Kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Vilniaus miesto savivaldybė.
Projekto vadovė Venclovų namų-muziejaus vyr fondų saugotoja Birutė Vagrienė.

TOMAS VENCLOVA VENCLOVŲ NAMUOSE-MUZIEJUJE SKAITĖ SAVO, J. BRODSKIO, Č. MILOŠO EILES
2005 m. rugpjūčio 18 d. Venclovų namų-muziejaus svetainėje Vilniuje įvyko pirmas projekto vakaras-susitikimas "Lietuviškas divertismentas" – projekto metu parengtos muzikinės-literatūrinės kompozicijos premjera. Aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas skaitė Tomo Venclovos, Josifo Brodskio ir Česlavo Milošo poeziją, gitaristas Saulius S. Lipčius grojo H. Villa Lobos, L. Brouwer, M. Langer, F. Sor kūrinius klasikinei gitarai. Pristatyta paroda " Josifas Brodskis. Piešiniai ir fotografijos" iš Ramūno ir Elės Katilių asmeninio archyvo. Vakarą pratęsė poetas, eseistas, Jeilio universiteto profesorius Tomas Venclova, trumpam atvykęs pasisvečiuoti i Lietuvą iš JAV, jo geras draugas fizikas profesorius Ramūnas Katilius su žmona Ele. Buvo vėl skaitomos eilės, prisimenami susitikimai ir draugystė su J. Brodskiu ir Č. Milošu. Pokalbyje buvo grįžtama į sovietmečio laikus, tikslinamos kai kurių įvykių detalės, nes vakare taip pat buvo ir kiti Tomo Venclovos draugai ir bendraminčiai - profesorė Irena Veisaitė, Audronis Katilius, Pranas Morkus, Zenonas Butkevičius, ambasadorius Dr. Romas J. Misiūnas, poetas Marcelijus Martinaitis, poetė Lidija Šimkutė, atvykusi iš Australijos ir daugybė kitų svečių, kurie vos tilpo nemažoje Venclovų svetainėje („Lietuvos žinios“ 2005 m. rugpjūčio 22d. L.Armonaitės straipsnis „Į Vilnių grįžo Tomas Venclova“ su R. Danisevičiaus nuotraukomis).
Programa ir paroda dar buvo parodyta spalio 6 d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre (buvo parodytas siužetas per Kėdainių Krašto televiziją), lapkričio 24 d. Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune (str. su 2 fotografijom „Laikinojoje sostinėje“ - „Prezidentūroje skambėjo eilės lietuvių, rusių lenkų kalbomis“, trumpa iliustruota apžvalga „Kauno dienoje“ - „Poezijos vakarai dar neišėjo iš mados“) gruodžio 11 d. įvyko pasirodymas Palangoje, Viešojoje bibliotekoje (anonsas Klaipėdos laikraštyje „Vėjų rožė“) Pastaruosius pasirodymus papildė projekto vadovės pranešimas „J. Brodskis, Č. Milošas, T. Venclova“ apie trijų poetų draugystę ir kūrybinį bendradarbiavimą.

 

 

VAKARO ,,LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS" VENCLOVŲ NAMUOSE-MUZIEJUJE AKIMIRKOS

Dalios Mikutytės fotografijos

 


Saulius S. Lipčius, Petras Venslovas

Virginija Kochanskytė

Pranas Morkus, Tomas Venclova, Ramūnas Katilius

Lidija Šimkutė, Ramūnas Katilius, Birutė Vagrienė, Marcelijus Martinaitis


PARODA “Vakaro LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS akimirkos”.
 
Fotografas Ramūnas Danisevičius (“Lietuvos žinios”)
 
kiti Venclovų namų-muziejaus projeklto TOLERANCIJOS SALA renginiai..
Parengė Birutė Vagrienė