1991 metų sausio 15 dieną New York Times paskelbtas trijų poetų protestas. Štai jo tekstas (verstas Ramūno Katiliaus):

Poetai už Lietuvą.       Mes esame trys poetai, draugai, atstovaujantys tris kalbas: lietuvių, rusų ir lenkų. Mes raginame pasaulio bendruomenę – mūsų kolegas rašytojus ir visus sąžiningus žmones – pakelti protesto balsą prieš nežmonišką Sovietų išpuolį prieš Lietuvos žmones. Pastarųjų dienų įvykiai prilygsta bjauriausiems Sovietų sistemos ekscesams.

                                                        Tomas Venclova, Josifas Brodskis, Česlavas Milošas