Į portalo titulinį
   
MUZIEJAUS RINKINYS
 
 

 

   
 

Venclovų namų-muziejaus rinkinyje yra virš aštuonių tūkstančių eksponatų. Rinkinį sudaro Antano Venclovos, Tomo Venclovos ir Račkauskų šeimos fondai. Eksponuojama apie 14 % rinkinio.

Venclovų namų-muziejaus rinkinį sudaro:

Archyvinė medžiaga – A. Venclovos rankraščiai, laiškai, telegramos, visuomeninės ir literatūrinės bei leidybinės veiklos dokumentai, prisiminimai ir kita medžiaga.

Fotonuotraukos - beveik dviejų tūkstančių nuotraukų kolekcija, apimanti prieškarį, karo metus ir pokarį iki mūsų dienų. Fotografijose įamžinti Venclovų šeimos nariai, žymūs lietuvių ir kitų tautų meno veikėjai, Tomo Venclovos gyvenimas emigracijoje ir kt.

Dailės darbai – daugiau nei du šimtai originalių tapybos, skulptūros, taikomosios dailės ir grafikos darbų. Paminėtina S. Ušinsko darbo vaza, M. Cvirkienės, P. Tarabildos, N. Petrulio tapyba, S. Krasausko, P Rauduvės, L. Paškauskaitės, A. Surgailienės, A. Makūnaitės, B. Cvirkienės, P. Repšio, T. Kulikausko, V. Jurkūno, J. Kuzminskio, V. Kisarausko piešiniai ir grafika.

Memorialiniai daiktai - baldai bei kiti interjero daiktai, asmeniniai daiktai, suvenyrai, indai, rašomojo stalo reikmenys.

Garso ir vaizdo įrašai, kino filmai, negatyvai.

Antano Venclovos memorialinė biblioteka - autorinės knygos ir vertimai lietuvių kalba, autoriaus kūryba, išversta į kitas kalbas bei rašytojo sukaupta vertinga biblioteka (knygos lietuviu rusų, anglų, vokiečių prancūzų ir lenkų kalbomis, periodiniai leidiniai).

Tomo Venclovos autorinė biblioteka - autorinės knygos ir vertimai lietuvių kalba, autoriaus kūryba, išversta į kitas kalbas. Tai reta ir vertinga kolekcija knygų, išleistų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

Pagalbinio fondo medžiaga – senos publikacijos spaudoje, periodika, metodinė biblioteka ir kt.