Išpirktame „didžiajame“ (tėvų) kambaryje Pestelio gatveje, po tik ką pasibaigusio remonto. Iš kairės - Tatjana Nikolskaja (Josifo draugė, literatūrologė) , Tatjana Venclova (T.Venclovos žmona) , Jakovas Gordinas (artimas Josifo draugas nuo pat ankstyvos jaunystės, poetas, rašytojas, šiuo metu žurnalo „Zvezda“ vyr. redaktorius) , Michailas Milčikas (Josifo draugas, istorikas, menotyrininkas, fotografas) , Nina Nikolskaja (M.Milčiko žmona, J.Brodskio draugė, gydytoja), nenustatytas asmuo , Tomas Venclova.