Emigracijon. Taksi sustojime Pestelio gatvėje, 1972 m. birželio 4- osios rytas. Michailo Milčiko nuotrauka iš Michailo Milčiko archyvo.