Su Elendėja ir Karlu Proferiais (Ellendea, Carl Proffer), rusų literatūros leidėjais. San Franciskas, 1972 m. gruodžio 8 d.. Nuotrauka iš leidyklos „Ardis“ archyvo.