J. Brodskis ir R. Katilius. 1972 m. Aleksandro Brodskio (poeto tėvo) nuotrauka. Iš Ramūno ir Elės Katilių archyvo.