J. Brodskio rankraštis, pasirašytas lietuviškai. Šis parašas vėliau buvo panaudotas, kuriant J. Brodskio memorialinę lentą.