Trijų poetų pareiškimas po kruvinų 1991 m. sausio įvykių Lietuvoje laikraštyje The New York Times:

Poetai už Lietuvą.

Mes esame trys poetai, draugai, atstovaujantys tris kalbas: lietuvių, rusų ir lenkų. Mes raginame pasaulio bendruomenę – mūsų kolegas rašytojus ir visus sąžiningus žmones – pakelti protesto balsą prieš nežmonišką Sovietų išpuolį prieš Lietuvos žmones. Pastarųjų dienų įvykiai prilygsta bjauriausiems Sovietų sistemos ekscesams.

Tomas Venclova

Josifas Brodskis

Česlovas Milošas