J.Brodskio piešinys, pieštas 1970 balandžio 6 d. Vilniuje. Tą kartą Josifas lankėsi Vilniuje, Tomo Venclovos pakviestas susitikti su Wiktoru Woroszylski‘u (žr. W. Woroszylski, „Naujoji Romuva“ Nr. 1–2, 1997) Piešta ant brošiūros viršelio („Цена 15 коп.“). Piešinys saugomas Tomo Venclovos ikiemigraciniame archyve Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Vilniuje.