Vienas iš penkių piešinių, pieštų 1970 ar 1971 Katilių bute (Ленинград, пр. Энгельса 69 кв 62), šeiminiams išvykus. Piešinius, iškabintus ant sienų, Katiliai rado grįžę iš Vilniaus.