Piešta raudonu ir juodu tušinuku 1972 balandžio 20 d. Katilių bute (Ленинград, пр. Энгельса 69 кв 62). Skaičiai viršuje - tuo metu sirgusio Katilių vaiko temperatūros užrašai.