Piešinys juodu rašalu ant Leningrado miesto plano kitos pusės 1968 pabaigoje (ar 1969). Piešta pas Katilius (Ленинград, ул. Чайковского 38 кв.9).