Piešinys, vaizduojantis būsimąjį paminklą Tomui Venclovai („Tomui Venclovai – dėkinga žmonija“). Pieštukas, raudonas tušinukas.