Piešinys juodu rašalu ant languoto sąsiuvinio lapo.