Melchioras Račkauskas. Nuotraukų katalogas

Previous | Home | Next


Martyno (1770-1875) sūnus Juzaps Račkauskis (1817-1919) iš Gaižupio,

Juozapo tėvas, Melchioro ir Karolio senolis, Vytauto, Marijos ir Elizos prosenolis,

Tomo Venclovos, Andriaus Cvirkos ir Marijos Cvirkaitės – Pivoriūnienės pro-prosenolis. 1911 m . nuotrauka